RAZPISI

Sofinanciranje poslovnih in razvojnih aktivnosti.


Javni razpis JR SE OVE2021

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Naziv operacije: Sončna elektrarna Impedanca
Višina sofinanciranja: 23.448,58

Investitor Impedanca d.o.o. je financiral izgradnjo sončne elektrarne nazivne moči 126kW, s katero bo dosegal samooskrbnost v sklopu nacionalnega energetskega programa za spodbujanje obnovljivih virov energije za podjetja. MOPE bo sofinanciralo operacijo v višini 20% upravičenih stroškov.

Naložbo sofinoncira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada www.eu-skladi.si.

Digitalna nadgradnja

»Digitalna nadgradnja podjetja Impedanca na tujih trgih« je operacija digitalne nadgradnje elektronskega poslovanja podjetja Impedanca d.o.o.

V okviru operacije se načrtujejo aktivnosti vzpostavitve oziroma nadgradnje:

 • elektronske izmenjave med partnerji,
 • spletne strani za tuje trge v dveh tujih jezikih,
 • spletne trgovine v dveh tujih jezikih,
 • produktno-prodajnega videa, opremljenega s podnapisi v dveh tujih jezikih,
 • usposabljanja za krepitev kompetenc zaposlenih.

Namen oz. cilj operacije je preko sofinanciranja upravicenih stroškov za nadgradnjo e-poslovanja povecati možnost predstavitve svojih dosežkov in proizvodov mednarodni poslovni javnosti, povecati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, olajšati sodelovanje s partnerji, povecati mednarodno konkurencnost podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Rezultati operacije:

 • Elektronska izmenjava med partnerji (izdelan mosticek med programom Pantheon in spletno trgovino),
 • Izdelana spletna stran v dveh jezikih (anglešcina in nemšcina),z integriranim CMS sistemom za enostavno urejanje vsebin in odzivnim dizajnom,
 • Izdelana spletna trgovina v dveh jezikih (anglešcina in nemšcina), z možnostjo izvedbe placila v okviru aplikacije,
 • Izdelan produktno-prodajni video v tujem jeziku, ki bo namenjen širšemu evropskemu trgu (angleški in nemški podnapisi), okvirne dolžine 2 minuti 20 sekund,
 • Izvedena usposabljanja za krepitev kompetenc.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Digitalizacije poslovanja - usposabljanje

V okviru javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 “E-POSLOVANJE”, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, smo pridobili nepovratna sredstva za Digitalno transformacijo podjetja. V okviru projektnih aktivnosti se je ekipa našega podjetja udeležila usposabljanj na temo digitalizacije poslovanja.

Izvajalka izobraževalnega programa je bila Mag. Maja Jankovic, prof. ki je v okviru razpisa nastopala kot zunanja izvajalka in je za clane naše ekipe izvedla usposabljanje in interaktivno delavnico. Tako smo spoznali temeljne gradnike sodobne digitalne transformacije, še posebej smo se seznanili s pomenom digitalne strategije, uporabnikovega potovanja in vpliva notranje organizacije in kulture na uspeh digitalne prenove in trajnostnih rešitev. Izvedeli smo, da je za inovativno mišljenje potrebna podporna kultura podjetja, ki je do sprememb tolerantna, ki spodbuja nastajanje idej in reševanje nestrukturiranih problemov in oblikuje digitalno okolje podjetja. V prakticnem delu smo si pogledali primere dobrih digitalnih praks v industriji ter s pomocjo metode Design thinking iskali možne rešitve za uporabnike naših storitev. Prav tako smo oblikovali izhodišca za digitalno strategijo, ki je podlaga za razumevanje specifike prodajnih procesov (kako komuniciramo, kako prodajamo, kako poslujemo, kako postanemo odlicni v poslovanju 24/7/365, reševanju reklamacij). Pomen analitike trga B2B in B2C je za dolgorocni razvoj podjetja izrednega pomena, prav tako za oblikovanje operativnih rešitev, ki bodo ponudbo zasidrale v Modrem oceanu in s tem podjetju prinesle nove priložnosti.

Vec o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Preboj slovenske pametne razsvetljave
na irski trg

Naziv operacije: Preboj slovenske pametne razsvetljave na irski trg (Par-20-22-SPRI)

Opis operacije:

Operacija Preboj slovenske pametne razsvetljave na irski trg (kratica operacije: SPRI) je združevanje dopolnjujočih se produktnih rešitev treh članov projektnega partnerstva v ponudbo celovitega sistema pametne LED razsvetljave z namenom lažjega prodora vsakega od partnerskih podjetij na ciljni tuji trg.

Namen:

Namen operacije je, s pomočjo sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru Javnega razpisa »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020-2022«, uspešno prodreti na nov tuj trg – Irsko.

Cilji operacije:

 • Pridobivanje ključnih informacij, vezanih na tuj trg in priprava strategije vstopa na tuj trg
 • Udeležba na sejmih
 • Priprava in distribucija promocijskih materialov
 • Krepitev kompetenc zaposlenih na področju prodora na tuje trge
 • Vstop vseh 3 partnerjev projekta na nov tuj trg (Irsko)

Rezultati operacije:

 • Izdelan 1 poslovni načrt
 • Izdelan 1 načrt trženja
 • Sklenjene vsaj 3 pogodbe o sodelovanju
 • Udeležba na vsaj 6 izobraževanjih
 • Udeležba na vsaj 6 usposabljanjih
 • Ustvarjen prihodek na tujih trgih

Pridobitev certifikatov kakovosti – vzpostavitev Sistema vodenja ISO 9001:2015

Operacijo pridobitev certifikatov kakovosti – vzpostavitev Sistema vodenja ISO 9001:2015 delno financira Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Cilj operacije je izboljšanje poslovnih procesov, povečanje učinkovitosti podjetja in izboljšanje kakovosti storitev.

Višina sofinanciranja aktivnosti znaša do 2.352,00 EUR.
Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani: www.eu-skladi.si

Pametna ulična LED svetilka z integriranim sistemom za monitoring okolja

Podjetje Impedanca d.o.o. je skupaj s podjetjem Geoenergetika d.o.o. pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobilo sredstva na Javnem razpisu za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 za projekt z nazivom Pametna ulična LED svetilka z integriranim sistemom za monitoring okolja, ki ga delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen projekta je razviti inovativen produkt - svetilko, ki bo spremljala in zajemala podatke o realnem okolju, jih pošiljala v omrežje ter z obdelanimi podatki pripravljala poročila in alarme v primeru, da so izmerjene vrednosti izven normativov.

Projekt je skladen s prednostnimi področji S4, in sicer se prispeva k uresničevanju cilja prioritetnega področja S4 “Pametna mesta in skupnosti” horizontalne IKT mreže k razvoju globalno konkurenčnih sistemskih rešitev na področju pametnih omrežij in IT omrežij z uporabniškimi rešitvami.

Cilji projekta so:

 • Razviti svetilko, ki spremlja različne fizikalne parameter na mirko lokaciji;
 • Kreira poročila in alarme iz prejetih podatkov v realnem času na mikro lokaciji;
 • Aplikacija, ki bo tekla na strežniku, in bo omogočala prikaz podatkov, zajetih iz pametne svetilke in nastavitve za posameno svetilko in nastavitve za generiranje alarmov.

Projekt bo trajal do januarja 2020, skupna vrednost operacije znaša 1.069.494,95 EUR, od tega je zaprošena višina subvencije 434.468,21 EUR. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.

Več o evropski kohezijski politi v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.

Platforma za inteligentno upravljanje, analizo podatkov s strojnim učenjem in umetno inteligenco za pametna mesta

Podjetji Garex d.o.o. in Impedanca d.o.o. sta na razpisu Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pridobili nepovratna sredstva za projekt z naslovom »Platforma za inteligentno upravljanje, analizo podatkov s strojnim učenjem in umetno inteligenco za pametna mesta«.

Podjetjema je bilo skupno odobrenih nepovratnih sredstev v viši 299.996,92 €, naložbo pa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Opis in namen operacije

V okviru operacije bo razvita uporabniku prijazna platforma za inteligentno upravljanje infrastrukture pametnih mest, ki bo omogočala optimalno analizo velikih količin podatkov, kar bo doseženo z vključitvijo strojnega učenja in umetne inteligence.

Rezultati operacije

V projektu bo uporabljena najnaprednejša tehnologija, kot je napredna programska koda za izvajanje optimalne analitike, umetna inteligenca (AI), masovna obdelava podatkov (Big data) in strojno učenje. Omenjena tehnologija bo omogočila, da se bo na podlagi razvitih protokolov oz. modelov, ki bodo posledica strojnega učenja, razsvetljava avtomatsko krmilila, na podlagi inovativne analitike, ki bo vključevala umetno inteligenco pa se bo učinkovito predvidevalo vzdrževanje, kakor tudi drugi dogodki v okolju. S pomočjo strojnega učenja in umetne inteligence bomo omogočili učinkovitejše razumevanje podatkov in razvoj odprtega API vmesnika.

Cilj operacije:

 • avtomatizacija delovanja svetilk
 • optimalno analitično obdelavo podatkov
 • uporabniku prijazna platformo za prikaz podatkov
 • hitra in učinkovita integracija z drugimi sistemi
 • razvita prediktivna analitika

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na: www.eu-skladi.si.

Imate vprašanje?

Pišite nam in z veseljem vam bomo odgovorili.


+386 (0)2 606 00 12
info@impedanca.si

   


Strinjam se z obdelavo osebnih podatkov.